meadow
b3

„Tvé srdce ví, jak tě učinit šťastným. Poslouchej své srdce.“
- Sri Chinmoy

O MNĚ

Marcela Strážnická


Jmenuji se Marcela Strážnická a jsem certifikovaná terapeutka Cesty – metody, kterou vyvinula Brandon Bays. Od roku 2006 se zajímám o různé metody alternativní medicíny. O terapii Cesta jsem se dozvěděla poprvé před cca 3 lety od mého kamaráda astrologa, který se mnou konzultoval pomocí astropsychoterapie a coachingu tehdejší můj život, který si mi doslova rozpadal ve všech jeho aspektech, já nechápala proč a nebyla sama schopná nalézt odpovědi na mé otázky, proč se mi to děje, co to pro mne znamená, a hlavně jak změnit svůj život k lepšímu. Přestože jsem myslela pozitivně, propadala jsem se na stále větší dno. Během sedmi let jsem přišla o vše; rozpadla se mi rodina a veškeré vztahy, majetek a finance nulové; zaměstnání, které mne nenaplňovalo a neuživilo.

Neměla jsem nic a nikoho. Byla jsem totálně osamocená a mé zoufalství se stupňovalo. Kamarád astrolog mi ukázal knihu Brandon Bays „Cesta“ se slovy: „podívej se na ni, Tvůj životní příběh se hodně podobá životnímu příběhu Brandon… myslím, že je to i Tvá životní cesta.“ V té době jsem netušila, jak hluboká pravda je skryta v této jediné jeho větě. S  knihou jsem od první chvíle cítila vnitřní souznění a začala se zajímat o semináře v ČR. Během roku 2012/2013 jsem prošla kompletním výcvikem, osobně vedeným Brandon Bays a stala se tak 16.12.2013 v pořadí 11. certifikovanou terapeutkou Cesty v České republice. Díky Cestě jsem si vyčistila hluboké bloky, uložené v podvědomí, osvobodila svůj vlastní život mj. i od nezdravých a nefunkčních vztahů. Od posledního výcviku v červnu 2013 stále více vnímám, jak je můj život den ode dne krásnější.

Můj vlastní život byla lekce, za kterou jsem dnes nesmírně vděčná…Pochopila jsem, že jsem se měla skrze zkušenost vlastního utrpení naučit soucitu s druhými a pomáhat lidem nalézt vnitřní svobodu, léčit jejich vnitřní zranění, osvobodit je z absolutní bezmoci, beznaděje. Cestu vnímám jako mé naplnění, můj smysl života. Stala jsem se certifikovanou terapeutkou Cesty, a splnila si tak jeden velký sen, svoji vizi,svůj cíl. Díky tomu se mohu stát i Vaším prostředníkem a pomoci Vám splnit si své sny.

KURZY A SEMINÁŘE, ZE KTERÝCH ČERPÁM SVÉ ZNALOSTI I VLASTNÍ ZKUŠENOSTI A MOHU JE TAK DÁL PŘEDÁVAT – VÁM, MÝM MILÝM KLIENTŮM:

2007-2009 Kurzy hlubinné regresní psychoterapie, semináře automatické kresby, numerologie, vědomého umírání u Míly Lukášové, jedné z nejlepších terapeutek regresní terapie v ČR

2010 Autopatie seminář s Mgr.Jiřím Čehovským

2012/2013 „Journey Accredited® Practitioner Programme“ ,
akreditovaný výcvik terapeutů pod osobním vedením Brandon Bays

podzim 2013 – kurz, akreditovaný ministerstvem zdravotnictví, k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání „Masér“.

Certifikát