mountain
b3

„Tvé srdce ví, jak tě učinit šťastným. Poslouchej své srdce.“
- Sri Chinmoy

JAK SE OSVOBODIT OD VLIVU OKOLÍ

JAK SE OSVOBODIT OD VLIVU OKOLÍ

Naše společnost, rodina, škola, okolí nás nejčastěji nutí vytvořením jakýchsi paradigmat mj. neprožívat naplno své emoce, nevnímat je, potlačit je kamsi dozadu a my hrajeme různé role, nasazujeme různé masky a za tím není nic, než touha po lásce a pozornosti. Když budu hodný, nebudu vyčnívat, budu dělat jen to, co chtějí po mně ostatní, tak mne přece budou mít rádi…jenže to nejsem Já, mé skutečné, pravé Já…
Žijeme životy druhých, jejich představy o tom, jací máme být. Příliš zbytečně se trápíme představami, co by se stalo, kdybych si dovolil vyčnívat z řady, kdybych se hlasitě ozval za svá práva… kdybych se vzepřel rodině, která ode mne očekává to a to…kdybych odmítl šéfovi další úkol, protože jsem schopný a mám jich už mnohem víc než ostatní…kdybych si dovolila odejít z práce, která mne ničí, nebo ze vztahu, který není funkční, jen mne svazuje a já nejsem šťastná. Jenže co by tomu řekli lidi, kdybych to udělala, jak bych vypadala, ta hrozná ostuda! (jak nám zpravidla tlučou do hlavy naše matky, babičky, tetičky).

Položte si sami sobě otázku, jaké by to bylo, kdybych udělal/a rozhodnutí, které se neslučuje s tzv. „morálkou“ této společnosti, ať se to rozhodnutí týká čehokoli. Dovolte si dát svolení sami sobě, že to, jak vás lidé posuzují a kritizují, se vás nijak citově nedotýká. Představte si to, jaké to je, jaké pocity se u té představy dostaví? Uleví se vám, věřte tomu. Jako by z vás spadl obrovský balvan, tělo se uvolní, mysl uklidní; začnete se cítit vnitřně SVOBODNÍ a postupně nacházet svoji vnitřní sílu. Tím, že VY budete vnitřně silní, začnete k sobě přitahovat i další energeticky silné jedince, tzn. že se vám začnou dít pozitivní změny ve vašem životě. To celé téma je také o vaší, stále se zvyšující sebehodnotě, kterou si začínáte uvědomovat.

Našli jste odvahu dát výpověď v práci? Nepochybně nová, mnohem lepší práce je na cestě, případně už si moc dobře uvědomujete, že jste dobrý v určitém oboru a je na čase osamostatnit se a vydělávat si tím, co vás baví a naplňuje. Co víc si můžete přát, než dělat práci, která je vám současně koníčkem! Komu se to v dnešní době poštěstí! Dokázala jste odejít z nefunkčního vztahu, ať už partnerského nebo na přátelského, do kterého jste sypala pouze vy svoji energii, emoce, svůj čas… a ten druhý jaksi dokázal jen brát a brát a nic do vztahu nedávat? Tím líp. Je čas objevit skutečné přátele. Přijde nový, správný chlapík, který vás bude mít rád takovou, jaká jste a dokáže vás zahrnout vším, co jste dosud dělala pro druhé pouze vy. Hýčkejte si pouze své oboustranně vyvážené vztahy, ty jednostranné pro vás nemají budoucnost.

Mám jeden oblíbený film, který mne chytil za srdce, byť ho kritika ztrhala. Jmenuje se Šarlatové písmeno s Demi Moore a Gary Oldmanem a přesně vystihuje dnešní téma. Je to film o hluboké lásce mezi vdanou ženou, byť je její manžel roky nezvěstný a pastorem místní církve; je to film o nezdolné vnitřní síle, odvaze a hrdosti hlavní postavy v podání Demi, která se nenechala zviklat falešnou morálkou společnosti, a to v době, kdy se osidlovala Amerika Evropany. Komunita hlavní hrdinku „za její provinění“ uvrhla těhotnou do místního žaláře, nechala ji ve vězení rodit, potupně ji označila šarlatovým písmenem a pod vlivem fanatického davu byli ona i pastor málem zlynčováni. Hlavní hrdinka se nenechala pod tlakem komunity zmanipulovat a raději by zemřela, než by prozradila jméno otce jejího dítěte a tím by ho odsoudila k smrti. Ten film se mne osobně velmi citově dotýká, kdykoliv ho vidím.

Comments are closed.